Föredrag A2 - Samhälle & politik

 

Det Nya Kina: världens största experiment.

 
  • Centralstyre i Mammons land: kontrasterna och kontinuiteten.

  • Partiet och staten: alternativen och visionärerna i kinesisk politik.

  • Världens största fabrik eller stormarknad?

  • Globaliseringens inverkan och den ökande nationalismen.

  • Huvudvärken: arbetslösheten, befolkningsfrågan, energiförsörjningen, miljöproblemen, korruptionen och de icke vinstbringande statliga företagen.

 

För att komma tillbaka till det fullständiga föredragsutbudet. Klicka här.

För mer information respektive kostnadsuppskattning kontakta Kejsaren.