Föredrag A3 - Samhälle & politik

 

Den Stora Kinesiska Kompromissen: kejsartraditioner i en uppkopplad värld.

 
  • Finns det en röd tråd från kejsarna till dagens kommunistledare?

  • Hur såg och ser den kinesiska allmänheten på ledarnas roll?

  • Vad betyder begreppet demokrati i dagens Kina?

  • Hur påverkas det nya ledarskapet av internet, globalisering och ekonomisk utveckling?

 

För att komma tillbaka till det fullständiga föredragsutbudet. Klicka här.

För mer information respektive kostnadsuppskattning kontakta Kejsaren.