Fortbildning i Kinakunskap

för gymnasielärare.

Vi erbjuder såväl färdigpaketerade som skräddarsydda föreläsningar & temadagar för lärare. Välj den eller de av våra åtta föreläsningar här nedan som passar just Din skolas behov bäst. Kontakta Kejsaren för mer information.

 

Kinas samhälle & kultur:

för ett vidgat perspektiv på vår värld.

Vad kan vi lära oss av att studera dagens och gårdagens Kina? Vad är det som har format det Kina vi ser idag? Hur ser och såg mötena mellan väst och öst ut; hur skiljer sig den kinesiska kulturen från vår egen; och hur kan Kina komma att påverka oss i framtiden?

1.      Det kinesiska perspektivet: en tvärvetenskaplig jämförelse med en annan kultur.

2.      Kulturkrockar mellan öst & väst: kulturella klyftor eller cementerade myter?

3.      Det multikulturella Kina: enhet & splittring i världens folkrikaste land.

4.      Den stora kinesiska kompromissen: kejsartraditioner i en uppkopplad värld.

5.            Det låter som kinesiska: hur svårt och komplicerat är egentligen det nya världsspråket?

6.            Österländsk visdom & pragmatism: från daoism & konfucianism till maoism & kapitalism.

7.      Ett kinesiskt liv: från vaggan till graven. Hur skiljer det sig från vårt?

8.            Stereotyper, myter & sanningar om dagens Kina: könsroller, ettbarnspolitik, braindrain, klassklyftor & ålderspyramider i en kommunistisk marknadsekonomi.

För en utförlig presentation av respektive föreläsning klicka här.

Ladda ned Fortbildning för lärare i pdf-format här.

 

Syftet med våra föreläsningar är att öka förståelsen för var man finner de stora likheterna respektive olikheterna mellan Kina och Sverige. Genom att fokusera på en annan kultur kan vi finna nya perspektiv i betraktandet av vår egen. Vår önskan är att detta ska leda till interaktiva och konstruktiva diskussioner och grupparbeten om allt från kulturkrockar och etnocentrism till befolkningspyramider och demokratifrågor. Samtliga föreläsningar kan om önskas anpassas efter era specifika behov.

 

För mer information kontakta Kejsaren.

Läs mer om Tema Kina för elever här.

Läs mer om andra utbildningar i Kejsarens regi här.