Kinas samhälle & kultur:

för ett vidgat perspektiv på vår värld.

   

Upplägg: Kejsaren erbjuder åtta basföreläsningar som kan kombineras på valfritt sätt i form av exv enstaka föreläsningar, flera kombinerade föreläsningar eller en hel temadag. Varje basföreläsning tar ca 60 minuter, men en fördjupning kan om önskas göras med ytterligare 60 minuter. Föreläsningarna kan även följas av grupparbete och diskussioner med feedback och utvärdering av Kejsarens föreläsare.

Härnedan följer en kort presentation av respektive basföreläsning.

All information om denna utbildning kan laddas ned här. Utbildningen i pdf-format.

   

 

Föreläsning 1

Det kinesiska perspektivet:

en tvärvetenskaplig jämförelse med en annan kultur.

·          Mittens rike i periferin: perspektivförskjutningar.

·          Kinas historiska & politiska kontinuitet kontra Europas splittring.

·          Västerländska idéer i kinesisk tappning.

·          Skilda traditioner: intuition och sunt förnuft mot logik och rationella argument.

·          Varför fick Kina aldrig någon vetenskaplig revolution?

·          Skilda fokus: kollektivet eller individen.

·          Socialism, demokrati & tillväxt med kinesiska förtecken.

·          Den västerländska segern: hur ser kineserna på omvärlden?

·          Fabriken Kina: hur ser världen på tidernas största experiment?

·          Globaliseringens inverkan och den ökande nationalismen.

Föreläsning 2

Kulturkrockar mellan öst & väst:

kulturella klyftor eller cementerade myter?

·         Sidenlandet och de romerska mynten utmed Sidenvägen.

·         Mongolerna vid Wiens portar och den stora pesten från öster.

·         Marco Polo avslöjar okunskapen om Kina i Europa.

·         Den kinesiska överlägsenheten: uppfinningarna, miljonstäderna & byråkratin.

·         Zheng He:s expeditioner i Indiska Oceanen, 80 år före Vasco da Gama.

·         Ostindiefararnas, handelns och kineseriets tid.

·         Den kinesiska revanschen: från de förnedrande Opiumkrigen till Beijing-OS 2008.

·         Västerländska idéer sinifierade: amerikansk parlamentarism & rysk kommunism. 

·         Kinesisk emigration: från 1300-talets kineskvarter i Moskva till dagens akademiker.

·         Kinabilden i våra sinnen: utstående tänder, folkmassor och blå Maouniformer.

·         Vänner eller fiender; offer eller hot; mystiska eller råpragmatiska; avlägsna eller närvarande?

Föreläsning 3

Det multikulturella Kina:

enhet & splittring i världens folkrikaste land.

·          Den ”nya” tanken om folkslag och minoritetsfolk.

·          Hur ser drömmen om ett enat Kina ut idag och hur har den sett ut tidigare?

·          Hankineserna och barbarerna: murar, handel och assimilering.

·          55 minoritetsfolk med 150 olika språk i ett land.

·          Skrivtecknen som överbryggar all språkförbistring.

·          Det hankinesiska perspektivets totala seger.

·          Politisk och kulturell påverkan från 21 gränsländer.

·          Minoritetspolitiken: positiv och negativ särbehandling.

·          Den etniska mångfaldens framtid: nationalism, etnicism, kapitalism och turism.

Föreläsning 4

Den stora kinesiska kompromissen:

kejsartraditioner i en uppkopplad värld.

·         Finns det en röd tråd från kejsarna till dagens kommunistledare?

·         Spåren av kejsardömena och historiens vingslag i Folkrepubliken Kinas flagga.

·         Den sociala konstruktionen: stabilitet, enhet och social ordning.

·         Mittens rike och dess statsideologier: från konfucianism till maoism & nationalism.

·         Hur såg och ser den kinesiska allmänheten på ledarnas roll?

·         Vad betyder begreppet demokrati i dagens Kina?

·         Socialism, marknadsekonomi & tillväxt med kinesiska förtecken.

·         Partiet och staten: alternativen och visionärerna i kinesisk politik.

·         Hur påverkas det nya ledarskapet av internet, globalisering och ekonomisk utveckling?

Föreläsning 5

Det låter som kinesiska:

hur svårt och komplicerat  är egentligen det nya världsspråket?

·          Kan man verkligen lära sig kinesiska?

·          Enkelt fonetiskt system men 4 toner; enkel grammatik men 85 000 skrivtecken.

·          Tecknen som bilder eller bokstäver. Hur lär sig barn kinesiska tecken?

·          En jämförelse mellan kinesiska och svenska: var finns problemen?

·          Kinesiska kommunikationsmönster, kroppsspråk & hälsningsbruk.

·          Det officiella språkets roll i ett land med 150 olika språk och dialekter.

·          Pinyin – kinesiska med latinska bokstäver.

·          Den makalösa historiska kontinuiteten: från orakelben till sms.

·          Kommunikationsteknologi i Kina: telefon, fax, post & e-post.

·          Ett hot mot världsspråket engelska eller ett komplement. 

·          Västerländska namn & begrepp på kinesiska: orsak till förvirring.

·          Den talade och den skrivna kinesiskans framtid.

Föreläsning 6

Österländsk visdom & pragmatism:

från daoism & konfucianism till maoism & kapitalism.

·          Schamanism, naturandar, förfäderskult och hungriga andar.

·          Yin & yang-skolan & elementläran i kinesisk kontra grekisk tappning.

·          Himlens mandat och den enda direkta kanalen till gudavärlden.

·          Konfucianismens alla ansikten: filosofi eller religion?

·          Statskonfucianism: stabilitet, ordning och myten om den gode ledaren.

·          Legalism: är människan i grunden ond eller god?

·          Daoism: yin & yang och vägen till balans och harmoni.

·          Buddhism: indiska idéer görs om till kinesiska.

·          Kinesiskt kontra västerländskt: logik eller sunt förnuft; kunskap för kunskapens skull eller för ökad visdom; är vägen eller målet allt?

·          Syntesen: utvecklingstanken, maoismen, nationalismen och kapitalismen.

·          Religionsfrihet i Mammons land. 

Föreläsning 7

Ett kinesiskt liv:

från vaggan till graven. Hur skiljer det sig från vårt?

·          Barndomen: småkejsare, pott-träning och synen på lek.

·          Skoltiden: förr och nu. Hur lär man sig egentligen på kinesiska?

·          Skolavgifter, privatskolor & det framväxande klassamhället.  

·          Vidareutbildning: från nyckelskolor genom nålsögat till universitet.

·          Arbetslivet: treskift, skattesystem och helgdagar.

·          Bröllop och äktenskap: rött eller vitt? Och om man vill skiljas?

·          Hus och hem: hyres- eller bostadsrätt? Synen på hemmet.

·          Sex, graviditet och ettbarnspolitik: könsroller och planering.

·          Fritid, vardag & fest: taiji, TV, musik, böcker, karaoke, idrott ...

·          Ålderdomen: pensioner, ålderspyramider och synen på döden.

 

 

Föreläsning 8

Stereotyper, myter och sanningar om dagens Kina:

könsroller, ettbarnspolitik, braindrain, klassklyftor & ålderspyramider i en kommunistisk marknadsekonomi.

·          Synen på den kinesiska/asiatiska kvinnan och mannen.

·          Konfucianska hierarkiska mönster möter västerländska jämlikhetsideal.

·          Ettbarnspolitikens implementering och följder.

·          Drömmen om USA kontra nationalistisk stolthet. Hur får man de välutbildade att stanna kvar?

·          Den flytande befolkningen och sysselsättningsproblematiken.

·          Skilda världar: hur påverkar bilder av hi-tech Shanghai och såpoperor den numera TV-täta landsbygden?

·          De geografiska och klassmässiga klyftorna: det ärofulla i att bli rik i sinom tid.

·          Konsten att garantera både hög tillväxttakt och social stabilitet.

·          Den grå faran: det enda landet i världen som inte hinner bli rikt innan det får en i-landspräglad befolkningspyramid.

 

Ladda ned Fortbildning för lärare i pdf-format här.

För att återgå till allmän information om denna utbildning klicka här.

Läs mer om andra utbildningar i Kejsarens regi här.