Tema Kina för elever

högstadie- & gymnasieskolor.

Vi erbjuder såväl färdigpaketerade som skräddarsydda föreläsningar & temadagar för elever. Välj den eller de av våra åtta föreläsningar här nedan som passar just Din skolas behov bäst. Kontakta Kejsaren för mer information.

Ladda ned Tema Kina för elever i pdf-format här.

 

Tema Kina:

för ett vidgat perspektiv på vår värld.

Hur är det att bo och leva i dagens Kina? Är Kina mer etniskt enat än Europa eller lika multikulturellt? Vad är det som har format det Kina vi ser idag? Hur ser och såg mötena mellan väst och öst ut; hur skiljer sig den kinesiska kulturen från vår egen; och hur kan Kina komma att påverka oss i framtiden?

1.      Kina & vår framtid: världens största befolkning i världens största experiment.

2.      Kulturkrockar mellan öst & väst: kulturella klyftor eller cementerade myter?

3.      Det multikulturella Kina: enhet & splittring i världens folkrikaste land.

4.      Den stora kinesiska kompromissen: kejsartraditioner i en uppkopplad värld.

5.            Det låter som kinesiska: hur svårt och komplicerat är egentligen det nya världsspråket?

6.            Österländsk visdom & pragmatism: från daoism & konfucianism till maoism & kapitalism.

7.      Ett kinesiskt liv: från vaggan till graven. Hur skiljer det sig från vårt?

8.            Stereotyper, myter & sanningar om dagens Kina: könsroller, ettbarnspolitik, braindrain, klassklyftor & ålderspyramider i en kommunistisk marknadsekonomi.

Ladda ned Tema Kina för elever i pdf-format här.

 

Syftet med våra föreläsningar är att öka förståelsen för var man finner de stora likheterna respektive olikheterna mellan Kina och Sverige. Genom att fokusera på en annan kultur kan vi finna nya perspektiv i betraktandet av vår egen. Vår önskan är att detta ska leda till interaktiva och konstruktiva diskussioner och grupparbeten om allt från kulturkrockar och etnocentrism till befolkningspyramider och demokratifrågor. Samtliga föreläsningar kan om önskas anpassas efter era specifika behov.

 

För mer information kontakta Kejsaren.

Läs mer om Fortbildning för lärare här.

Läs mer om andra utbildningar i Kejsarens regi här.